پس از دانلود و نصب اپلیکیشن، میتوانید از درون خود برنامه نسخه اصلی را خریداری نمایید
پس از ورود به اپلیکیشن، در هنگام ثبت نام، پایه تحصیلی از شما پرسیده می شود
بله، در طول استفاده از نرم افزار ، میتوانید اطلاعات خود مانند شماره تلفن، پایه تحصیلی و غیره را ویرایش نمایید